Dit jaar zijn we (wederom) in het thema Outcome gedoken. De kernvraag van Libre Foundation is immers: welke impact hebben onze leiderschapstrainingen op de organisaties van de deelnemers? We wilden -naast een coherent beeld in de evaluaties én gave resultaten tijdens de follow-up dagen én een overwegend positief veldonderzoek in 2013 in Kenia – toch een ‘wereldwijde’ analyse doen. Onder leiding van onze Ben Haagsma is een vragenlijst gemaakt voor oud-deelnemers. Zeven van de trainers die dit jaar uitvlogen, hebben deze diepte-interviews afgenomen.
En weer komen die concrete voorbeelden naar voren, op de lijnen Doing (meer gewonnen cases, meer inkomsten, meer kinderen bereikt), op Relating (meer draagvlak bij doelgroep, hulp van lokale autoriteiten) en Being (gestegen zelfvertrouwen, beter timemanagement, elkaar helpen met feedback). Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat we niet alleen met onze onderbuik, maar ook aantoonbaar kunnen zeggen: Libre Foundation ondersteunt en begeleidt maatschappelijke organisaties via training op het gebied van leiderschap, waardoor die organisaties aantoonbaar sterker worden.