In 2019  zijn we (opnieuw) in het thema Outcome gedoken.

De kernvraag van Libre Foundation is tenslotte: welke impact hebben onze leiderschapstrainingen op de organisaties van de deelnemers?
We wilden – naast een samenhangend beeld in de evaluaties én gave resultaten tijdens de follow-up dagen én een overwegend positief veldonderzoek in 2013 in Kenia – toch een ‘wereldwijde’ analyse doen.

Onder leiding van onze Ben Haagsma is een vragenlijst gemaakt voor oud-deelnemers. Zeven van de trainers die dit jaar uitvlogen, hebben deze diepte-interviews afgenomen.

En weer komen die concrete voorbeelden naar voren, op de lijnen

  • Doing (meer gewonnen cases, meer inkomsten, meer kinderen bereikt), op
  • Relating (meer draagvlak bij doelgroep, hulp van lokale autoriteiten) en
  • Being (gestegen zelfvertrouwen, beter timemanagement, elkaar helpen met feedback).

Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat we niet alleen met onze onderbuik, maar ook aantoonbaar kunnen zeggen: Libre Foundation ondersteunt en begeleidt maatschappelijke organisaties via training op het gebied van leiderschap, waardoor die organisaties aantoonbaar sterker worden.