We zijn op zoek naar lokale trainers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika, hebben we al een mooie pool van Libretrainers, dankzij de periode dat Erik in Peru was. Net als onze pool zijn er wisselingen. Het is dus belangrijk de pool op sterkte te houden en steeds nieuwe trainers te zoeken.

Onze trainer Alex Bustamante in Bolivia

Onze trainer Alex Bustamante met groep lokale leiders in Bolivia

Lokale trainer in Azië

In Azië hebben we ook een lokale trainer: Ram Chandra Paudel.

Onze trainer in Azië: Ram Chandra Paudel

We kunnen beter zeggen: regionale trainer, want naast trainingen in Nepal, geeft hij ook de vijfdaagse trainingen in India. We willen ons werk in Azië uitbreiden, dus zijn daar ook op zoek naar meer lokale/regionale  trainers.

Afrika

In Afrika hebben we tot nu toe twee – Nederlandse- trainers die trainingen voor ons kunnen doen. Of, waar en wanneer ze kunnen trainen hangt ook af van de loopbaanontwikkelingen van hun partner en van henzelf.

Hoe pakken we de zoektocht en selectie aan?

Onze werkwijze is als volgt: Angela en Daphne zoeken via het lokale netwerk (bijv. lokale projectcoördinatoren, lokale trainers of via een bevriende organisatie die daar ter plekke werkt) naar aspirant-trainers. Zij gaan een selectieproces door (telefonisch) en worden dan door Erik en/of Anneke geselecteerd om mee te doen aan een aspirantendag of vijfdaagse training in desbetreffend land. Erik en Anneke kunnen dan een weloverwogen besluit nemen over het mogelijk toelaten van een lokale trainer tot de Libre pool.

We zijn al begonnen

Erik is afgelopen februari in Mombassa en Nairobi in Kenia geweest om lokale trainers te selecteren voor Libre Foundation.

Erik met apirant-trainers in Mombassa

Erik vloog vervolgens naar Lima (Peru) waar hij een ontmoeting had met de Peruaanse pool van trainers en ook om lokale trainers te selecteren. Hij reisde daarna naar Bogota (Colombia) voor een aspirantendag met lokale trainers. Ook een trainer uit Ecuador deed daaraan mee. Daarna reisde Erik naar Bucaramanga (Colombia) om deel te nemen aan een training met Wikinamics, waar veel trainers uit Latijns-Amerika aan deelnemen.

Het was een succesvolle reis: Erik heeft minimaal 11 trainers voor Libre gevonden! 4 voor Afrika en 7 voor Latijns-Amerika.

Onze andere keyholder trainer Anneke zal in september naar Tanzania gaan om in Dar es Salaam een aspirantendag te houden met verschillende lokale trainers en om in Mwanza een vijfdaagse training samen met aspirant-trainers te verzorgen. Anneke kan dan meteen de aspirant-trainers aan het werk zien en wellicht benoemen tot Libre trainer. Om de slagingskans te verhogen zullen de aspirant-trainers een Libre training (door Monica Dragne) bijwonen in Geita en een voorbereidende dag hebben met Anneke. Het concept van Learning by doing is namelijk nog niet zo ingeburgerd, dus het kan geen kwaad de aspirant-trainers daar extra in te trainen.

Mocht je goede trainers kennen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika dan horen we het graag! Je mag dan een berichtje sturen naar Daphne Meijer via daphne@librefoundation.nl