Dit jaar gaan we opnieuw aan de slag met de grote vraag ‘Outcome’, oftewel…hoeveel effect hebben de leiderschapstrainingen op het succes van de ‘goede doelen’ die onze deelnemers leiden. In 2013 wees een eerste veldonderzoek in Kenia al uit dat we op de goede weg waren. Nu gaan we in acht landen gestructureerde interviews houden. Aan het einde van 2018 komen we in de lucht met de eerste bevindingen en conclusies.