Verslag groep 74 Suriname

Suriname

Paramaribo, Suriname

Groep 74: 8-9 en 14–16 augustus 2015

Door Christien Oudshoorn

 

Suriname op de kaart

Suriname is volop in ontwikkeling. Het land is nu 40 jaar onafhankelijk van Nederland en zoekende naar een eigen identiteit. Er is enorme diversiteit onder het relatief kleine aantal van ongeveer 500.000 inwoners van het land. De grootste groepen zijn de hindoestanen en de creolen (marrons). Andere grote groepen zijn de Chinezen, Javanen, Brazilianen, inheemsen en Europeanen.

In juni 2015 zijn er verkiezingen geweest. De controversiële Desi Bouterse is toen opnieuw voor vijf jaar tot president gekozen.

Suriname is rijk aan natuurlijke grondstoffen als goud, olie, hout en bauxiet. Grote uitdaging is deze te winnen zonder het milieu te veel te schaden en de opbrengst van de grondstoffen als investeringen terecht te laten komen in het land zelf.

Binnen Latijns-Amerika is Suriname één van de landen die het het best doen. Van oudsher is de blik erg gericht op Europa/Nederland. Dat is jammer, want het maakt dat veel Surinamers zich niet realiseren hoe relatief goed hun land het eigenlijk doet. Desi Bouterse zet zich er wel actief voor in om Suriname binnen de regio meer op de kaart te zetten door contact te leggen met andere Zuid- Amerikaanse leiders.

Dorp

Hoewel Paramaribo de hoofdstad is komt het vrij landelijk over. Het wordt door locals ook wel gekscherend ‘het dorp’ genoemd. Er is bijna geen hoogbouw en bijna alle huizen hebben tuinen. Het is een stereotype idee dat alle Surinamers elkaar kennen, maar ik ben erachter gekomen dat dat beeld voor een behoorlijk deel op waarheid berust. Als je iemand zoekt in Paramaribo kan je gewoon op goed geluk gaan rondvragen en meestal heb je binnen twee of drie stappen de bewuste persoon gelokaliseerd.

Een wat andere organisator dan gebruikelijk

De training wordt georganiseerd door Rachel Banethi van Graficom, een vormgevingsbedrijf. Dit is ongebruikelijk; meestal wordt dit gedaan door een sociale organisatie. Zij hebben deze taak op zich genomen omdat ze andere organisaties deze training gunden, en hebben dit uitstekend gedaan!

Professionele deelnemers, die het land verder willen helpen

Oorspronkelijk hebben zich 16 deelnemers aangemeld. Hoewel iedereen de dag voor de training nog bevestigd heeft, komen er uiteindelijk maar 13 mensen. Gelukkig zijn de 13 die wel gekomen zijn, heel gemotiveerd. Het zijn allemaal bevlogen mensen die op een professionele manier werken om het land verder te helpen en veel bereidheid hebben om met en van elkaar te leren. Het niveau is behoorlijk hoog. De meesten zijn universitair geschoold, vaak ook in Nederland.

‘Zonder wrijving geen glans’

Suriname kent een behoorlijk autoritaire manier van lesgeven en opvoeden. Dit maakt dat mensen over het algemeen bang zijn om fouten te maken en moeite hebben met het nemen van risico’s. Een rode draad door de training is hoe je anderen in hun ‘groeizone’ brengt. Dus hoe daag je je medewerkers uit om te groeien en risico’s te nemen, zonder ze zover te pushen dat ze in hun ‘gevarenzone’ komen (in paniek raken).

De eerste dag krijgt een deelneemster om 16.00 uur een telefoontje waarop ze plotsteling de training verlaat. Die avond bel ik haar om te vragen wat er speelt, maar ze neemt niet op. De volgende dag komt ze binnen precies op het moment dat de training begint.

In de groep vraag ik haar wat er de dag ervoor gebeurd is. Vervolgens vraag ik door op de gevolgen van haar actie voor de groep en op de andere opties ze eventueel had. Aanvankelijk reageert ze defensief en een aantal deelnemers schiet haar te hulp, door aan te geven dat ze niet vinden dat dit iets is om voor de groep te bespreken.

Dit levert een interessante discussie op over hoe moeilijk het voor veel Surinamers is om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en hoe lastig ze het over het algemeen vinden om kritiek te ontvangen. Een uitspraak die naar voren komt, is ‘zonder wrijving geen glans’. Het is lastig om een organisatie te laten bloeien als men de confrontatie niet aangaat. Aan de andere kant komen de deelnemers ook tot de conclusie dat ‘contact vóór contract’ gaat. Het is dus belangrijk om te investeren in goede relaties die het mogelijk maken om eerlijk tegen elkaar te zijn op momenten dat het niet goed loopt.

Het geleerde in praktijk brengen

We hebben de training verdeeld over twee weekenden, zodat deelnemers gedurende de week de kans hebben om het geleerde in de praktijk te brengen. Velen oefenen met ‘Luisteren-Samenvatten-Doorvragen’ en geven aan dat dat zorgt voor meer duidelijkheid en rust.

Ik ga doordeweeks ook bij verschillende organisaties langs, waardoor ik ook wat persoonlijke coaching kan doen. Eén deelneemster geeft aan dat de training haar ongelofelijk heeft geholpen om meer afstand te nemen en duidelijke keuzes te maken in haar werk. Een ander vertelt dat ze geïnspireerd is om zichzelf mee te laten zien in de organisatie; de rem er als het ware af te halen.

Uit de comfortzone

Ik vond het inspirerend om met zulke bevlogen mensen te werken. Doordat de groep zo’n hoog niveau had, konden we echt de diepte in. We hebben veel gesproken over beperkingen die we onszelf opleggen. Dit is extra relevant in een land met zo’n zwaar verleden als Suriname. Ik was geraakt door de bereidheid die de deelnemers hebben laten zien om uit hun comfortzone te komen. Ze hebben actief geoefend met elkaar feedback te geven en hebben zich in de training echt uitgesproken over dingen waar ze het niet mee eens waren of waar ze andere ideeën over hadden. Dit is uitzonderlijk voor een kleine, conflictmijdende gemeenschap als Paramaribo.

Ik heb ontzettend genoten van het contact met de Surinamers. Het zijn over het algemeen mensen waar je echt mee kan lachen. Doordat Suriname geografisch nogal geïsoleerd is, is er veel waardering voor mensen die van buitenaf kennis of vernieuwing komen brengen. Dat vond ik erg motiverend.

Naschrift: inmiddels heb ik van de deelnemers gehoord dat ze binnenkort een terugkomdag met elkaar organiseren. Ze hebben de serieuze intentie om bij elkaar te blijven komen om te oefenen en eventueel samen te werken. Ze hebben een heel rooster gemaakt en gaan in groepjes workshops voor elkaar organiseren. Geweldig!

Wat is de aanpak van Libre Foundation

Lees meer over onze werkwijze.

Bel ons met je vragen!

Heb je een vraag over Libre, de foundation of de opleidingen?
Neem gerust contact met ons op!

 

telefoonnr Libre

06 42137029