Verslag groep 4 Peru

Groep 4

Lima, Peru

Trainingsdata: 3 augustus 2009 – 15 augustus 2009

Door Erik Bos

Voor de inleiding en deel 1 van dit buitenlandproject, zie Verslag groep 3 Peru.

Groep 2: De dappere strijders van Villa Maria el Triunfo
Libre Foundation heeft telkens een lokale organisatie of contactpersoon nodig voor de voorbereidingen ter plaatse. Dit keer heeft DESCO dit deel geregeld. Deze organisatie werkt al 43 jaar aan wijkopbouw, zelforganisatie en ontwikkeling in de allerarmste gebieden van Peru. Ze realiseren deze doelen dankzij donoren als onder andere OxfamNovib. Dankzij hun uitstekende medewerking hadden we geen kosten voor zaalhuur, werden alle e-mails snel en in goed Spaans beantwoord, was de complete catering goed en goedkoop geregeld en had ik een sparringpartner om culturele verschillen te overbruggen.

DESCO werkt op dit moment in Lima vooral voor Villa Maria el Triunfo, een stadsdeel van Lima waar het nog aan veel meer ontbreekt dan in Villa el Salvador. Dit deel is tegen de steile heuvels opgebouwd, aan de oostkant van de stad. De meeste huizen zijn van een hout-karton-mengsel (papier-maché?) en de houten vloeren leunen op keien zonder cement om ze waterpas te houden. Het is aardbevingsgebied en elke flinke schok kan de boel laten omdonderen. Er is geen straatverlichting. Er is geen stromend water. Oude vrouwtjes klauteren de berg op met grote jerrycans. Als ze vallen en ze breken iets, is er geen geld voor een arts. Er is geen riolering en er is amper werk.

Wel is er Pinar, een vrouw die andere vrouwen helpt als er vrouwenrechten worden geschonden, zoals huiselijk geweld. Overdag werkt ze in een nagelstudio. Ook woont hier Kathy, een meid van 17, die ziet hoe sommige klasgenoten af zijn gegleden naar straatbendes, omdat niemand naar ze omkeek. Ze gaat psychologie studeren – ook hierom – maar start nu al met praatgroepen. Of Lina, die een crèche leidt, maar nauwelijks geld krijgt van de staat of van de ouders. Ze snapt wel dat dankzij haar oppaswerk, allerlei gezinnen over de broodnodige extra kostwinner beschikken. Zomaar een paar voorbeelden van dappere strijders. DESCO wilde graag de tweede trainingsweek aan deze kanjers besteden. Uiteraard is deze vraag ingewilligd.

In totaal bestond de groep uit veertien deelnemers, het maximum. Allen tot op het bot gemotiveerd, om deze kans te pakken. Gemiddeld had men lagere school niveau, met hier en daar een uitschieter. Dat maakt dat het hele principe van ‘bewust communiceren’ regelmatig insloeg als een bom. Het was aandoenlijk om te merken hoeveel er voor hen te halen is bij basiszaken als actief luisteren. Op dag 3 kwam er iemand naar me toe met de melding: “Weet je Erik, ik geloof dat ik tot aan de training nog nooit écht naar iemand geluisterd heb….”.

Veel van de geoefende vaardigheden en meegegeven feedback zijn sterk persoonlijk. In deze vijfdaagse trainingen gaat het niet om organisatieadvies of projectmanagement. Waar het om gaat, is om deze goudeerlijke en betrokken mensen een duwtje in de rug te geven om de volgende stap te gaan zetten in wat ze al aan het doen zijn.

Na afloop was de dankbaarheid groot. Een vrouw, ook een crècheleidster, vertelde me dat ze zich tijdens de zwaarste periodes op haar crèche zich zo vaak verschrikkelijk alleen voelde in het werk dat ze deed… en dat ze nu het idee had dat ze er niet alleen voor staat… ontroerend.

Net als het boekwerkje dat de groep voor mij had gemaakt (en zelfs nog na kwamen brengen in Lima, omdat het niet op tijd af was) met persoonlijke plaatjes, teksten en foto’s van elk van de deelnemers. Op het laatste blad hadden ze een citaat uit De Alchemist van Paulo Coelho geschreven, dat ook al op mijn website van mijn eigen bedrijf stond:

Je eigen lot ontdekken is je enige echte taak op de wereld. Alle dingen zijn één. Als je echt iets wilt bereiken, zal
het hele universum samenspannen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.

Wat is de aanpak van Libre Foundation

Lees meer over onze werkwijze.

Bel ons met je vragen!

Heb je een vraag over Libre, de foundation of de opleidingen?
Neem gerust contact met ons op!

 

telefoonnr Libre

06 42137029