“Be the change you want to see in the world”
-Mahatma Gandhi-

Transparantie

Bij Libre Foundation delen we graag onze successen en geslaagde projecten, de cijfers per boekjaar en onze ambities. En mocht iets minder goed uit de verf komen, dan lees je dat ook terug in ons jaarverslag.

Hier vind je het meest recente jaarverslag van 2021. De jaarrekening van de BV van 2021 staat hier.

Ook de jaarverslagen van 2020, 20192018, 20172016201520142013, 2012, 2011 en 2010 zijn inzichtelijk.

Ons beleidsplan voor 2015 tot 2019 staat hier en het beleidsplan voor 2020 tot 2024 hier.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens op hun website, gebruik te maken van standaardformulieren. Hier vind je het formulier ANBI met de actuele gegevens en de jaarcijfers over 2021.

Medewerkers van Libre BV en stichting Libre Foundation zijn ingeschaald volgens de systematiek van de salarisstructuur van SNV Nederland per 1 maart 2010. Hier staat de tabel zoals die tot en met 2023 gehanteerd wordt.

Het bestuur heeft in overleg met beide directeuren besloten de salaristabel vanaf 1 januari 2019 jaarlijks per 1 januari indexeren. Als index hanteren we de CPI t/m november van het voorgaande jaar. Hier staan de tabellen voor de jaren 2018-2020. Het verschil tussen hoogste en laagste salaris is niet meer dan factor 2.

De directeuren bij Libre BV en stichting Libre Foundation zijn geplaatst in schaal 15 met uitloop naar schaal 16. Het bestuur van stichting Libre Foundation is onbezoldigd.

Hier staat het eindverslag van het Outcome-onderzoek 2018.

De Theory of Change van Libre staat hier.

Hier staan de criteria voor deelname aan een Libre training.

Het afschrift van de akte van oprichting van de stichting vind je hier, de akte van oprichting van de bv staat hier.

De uitleg over de bestuurlijke inrichting staat hier.

Wat is de aanpak van Libre Foundation

Lees meer over onze werkwijze.

Bel ons met je vragen!

Heb je een vraag over Libre, de foundation of de opleidingen?
Neem gerust contact met ons op!

 

telefoonnr Libre

06 42137029

Wat is de aanpak van Libre Foundation?

Lees meer over onze werkwijze.