Wat hebben lokale leiders aan onze vijfdaagse leiderschapstrainingen?

Onze Libre trainers geven vijfdaagse trainingen aan lokale leiders in lage en middeninkomenslanden: landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Maar helpt dat nou zo’n training? Hebben de lokale leiders na de training meer impact op hun eigen organisatie en de doelgroep waarvoor ze werken?

Hoe weten we eigenlijk als Libre wat onze trainingen opleveren?

Impact van onze trainingen

We hebben verschillende manieren om de impact van onze trainingen te meten:

  • Om te beginnen is er een follow-up training na ongeveer een half jaar. De deelnemers laten dan concreet zien wat ze anders gedaan hebben en hoe dat uitpakte.
  • Vervolgens houden onze Internationale Projectcoördinatoren regelmatig contact met de lokale projectcoördinatoren. Via hen horen ze over successen die de lokale leiders boeken, maar ook waar ze tegenaan lopen. Die informatie kan weer in nieuwe trainingen meegenomen worden.
  • Ten derde hebben we in 2019 een kwalitatief onderzoek gehouden onder oud deelnemers naar de resultaten van de training. Wat was de outcome? Lees dit korte artikel over de uitkomstem.

Verschillende soorten impact: nieuw gedrag inzetten, meer samenwerken

De impact van de trainingen is zichtbaar op persoonlijk vlak bij de deelnemers (uitbreiding van vaardigheden), maar ook binnen de gemeenschap. De leiders benoemen in de follow-up trainingen de successen die ze geboekt hebben – mede – dankzij de training.

Zo vertellen leiders dat ze makkelijker problemen in hun community’s oplossen door beter te luisteren en door te vragen, dat ze sponsors aan zich weten te binden, veel meer mensen zich preventief laten testen op HIV en dat hun medewerkers gemotiveerder zijn en zich aan de deadlines houden.

Het zijn vaak ontroerende en hartverwarmende verhalen.

Betere samenwerking

Maar er is nog een impact van de trainingen die van groot belang is: door leiders in de lokale gemeenschappen samen te brengen tijdens onze vijfdaagse leiderschapstraining ontstaat er veel meer samenwerking tussen de Civil Society Organizations (CSOs)en de overheid.
Na de trainingen wordt informatie vaak gedeeld en gezamenlijke activiteiten opgezet, zodat de opgedane kennis kan worden toegepast en overgedragen.

In Ghana bijvoorbeeld houdt de groep regelmatigcontact over de kennis die ze aan het begin van dit jaar hebben opgedaan tijdens een vijfdaagse training in Tamale.

Ook uit Oeganda, Tanzania, de Dominicaanse Republiek en Ecuador ontvangen we berichten van de Local Project Coordinators (LPC)over een toegenomen participatie tussen CSOs, overheid en gemeenschappen om de gestelde doelen te bereiken en elkaar daarbij te helpen.

Een prachtig citaat uit Ghana luidt: “Libre Foundation gaf ons vertrouwen toen onze spirit was gebroken.”

De groep uit Ghana

Ode aan de Local Project Coördinators!

Het organiseren van een leiderschapstraining heeft heel wat voeten in de aarde. Libre Foundation heeft haar basis in Nederland, dus hoe komen we aan deelnemers die voldoen aan onze criteria, hoe vinden we een goedkope trainingsruimte? Dat lukt allemaal dankzij lokale projectcoördinatoren.

Onze geweldige LPCs in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zetten zich vol overgave in om de juiste lokale leiders te vinden voor onze leiderschapstrainingen. Ze regelen daarnaast alle praktische zaken voor de training en zijn een steun en toeverlaat voor onze trainers ter plekke. Ze vormen een onmisbare schakel in het succes van Libre.
We hebben ongeveer 25 LPCs voor Afrika en Azië en 20 voor Zuid-Amerika.

Ode aan de trainers

We hebben geweldige trainers in Nederland, Zuid-Amerika en Nepal, die onze missie mogelijk maken. Dankzij hun vrijwillige inzet, enthousiasme, deskundigheid zijn we in staat iedere keer weer een vijfdaagse leiderschapstraining op maat te leveren. Dat houdt in dat onze trainers aansluiten bij de vragen en wensen van de deelnemers. Ze stimuleren de deelnemers om nog meer hun leiderschap in te zetten. We zijn trots op onze ‘kanjers’.

Onze trainers posten op LinkedIn

Onze trainers schrijven regelmatig mooie berichten over hun ervaringen in het buitenland.

Zoals dit jaar Xiaolu over haar eerste leiderschapstraining in Oeganda. Lees hier haar bericht. (Ze kreeg een wel heel bijzonder cadeau van haar deelnemers)

Xiaolu Coenen in Oeganda

Of Ivo, die een prachtige tijd had in Tanzania. Lees en kijk maar.

Indrukken van trainers direct na afloop van de leiderschapstrainingen

Dit is wat onze trainer Ina schrijft over haar ervaringen in Namayingo y Nabiganda, Oeganda :

‘Het is altijd spannend om de eerste dag met een nieuwe groep te starten waarvan de deelnemers elkaar vaak ook niet kennen. In het begin was een deel van de groep vrij terughoudend. Maar naarmate de opleiding vorderde ontspanden de deelnemers en waren ze veel meer zichzelf. Ze raakten ook vertrouwd met de Libre manier van trainen: actief leren. Leren door te doen. De groepsleden namen de oefeningen heel serieus en hielpen elkaar als het nodig was. Ook lieten ze van zich horen als ik iets in de groep aan de orde stelde. Slechts een paar deelnemers bleven tot het einde toe verlegen.

Al met al eindigde de vijfdaagse in een fijne, open sfeer. De deelnemers waren enthousiast over wat ze geleerd hadden en vast van plan het in praktijk te brengen. We zullen in de follow up training over ongeveer een half jaar terug horen wat voor successen ze geboekt hebben en waar ze meer over willen leren.’

Impact Leiderschapstrainingen Libre Foundation Oeganda

Ina en de lokale leiders in Oeganda

Alex Bustamante gaf voorjaar 2023 een training in Cochabamba, Bolivia

Alex is een van de Spaanstalige en lokale trainers die zich vrijwillig voor Libre in zetten in Zuid-Amerika. Alex komt uit Bolivia.

Dit is zijn impressie:

‘Ik heb met een prachtige groep mogen werken. Al vanaf dag 1 begrepen de deelnemers hoe belangrijk het was om open te staan voor elkaar en voor de manier van trainen. Toen ze zagen hoeveel impact de manier van trainen had, waren ze heel gemotiveerd om ook na de training door te gaan. Ze maakten afspraken met elkaar om elkaar te blijven ontmoeten.

De groep had een prima mix van verschillende soorten beroepen, banen, leeftijden. Door de openheid, motivatie en diversiteit voerden we diepe gesprekken. Deelnemers reflecteerden op hun eigen handelen en maakten zich de onderwerpen en geleerde vaardigheden echt eigen.’

Impact Leiderschapstrainingen Libre Foundation

Deelnemers in Bolivia

Ook voor Libre Foundation trainen?

Ben je enthousiast geraakt en wil je zelf misschien ook wel voor Libre Foundation trainen? Of ken je een goede trainer? Lees dan eerst dit artikel en neem contact op. We spreken je graag.